Stanko Jericijo

 stanko_jericijo.jpg

Slovenski skladatelj, zborovodja, duhovnik in pedagog Stanko Jericijo se je rodil v Avčah nad Kanalom 20. junija 1928. Po končani osnovni šoli in malem semenišču je dokončal bogoslovje v Vidnu, ter bil leta 1951 posvečen v duhovnika. Kot duhovnik je služboval v več krajih na Goriškem, leta 1961 je prišel v župnijsko cerkev sv. Ignacija na Travniku v italijanski Gorici.  Glasbo pa je študiral najprej pri Mirku Fileju, pozneje pa na konservatoriju Giuseppe Tartini v Trstu (klavir) in na konservatoriju Benedetto Marcello v Benetkah (kompozicijo).

Poučeval je na slovenskem učiteljišču S. Gregorčič v Gorici, pa tudi na nižji srednji šoli Ivan Trinko, kjer je razvil tudi imeniten mladinski pevski zbor. Z mešanim zborom pri Sv. Ignaciju, ki ga vodi od 1961, je nastopal po Italiji, pa tudi Avstriji, Nemčiji, Češki in Angliji. Od leta 1965 do leta 1996 je vodil goriški mešani zbor Lojze Bratuž, ki je postal eden najboljših primorskih zborov.

Hkrati se je vse življenje intenzivno posvečal kompoziciji. V opusu prevladujejo zborovska dela in samospevi, tako na liturgična kot na posvetna besedila, ima pa tudi simfonična in komorna dela. S svojim pedagoškim, zborovodskim in skladateljskim delom je pomembno sooblikoval kulturno življenje Slovencev na Goriškem.

Skladatelj Stanko Jericijo je napisal številne skladbe in med njimi naj iz slovenske perspektive omenimo vsaj latinsko mašo Missa "Sic benedicam te" za sopran in mezzosopran solo, mešani zbor in godalni orkester, ki je bila izvedena 8. aprila 1990 v Gorici ter zbirko 4-8 glasnih latinskih motetov Novum Melos Pangimus, ki je nastala v približno istem času. Zbirka Concentus Ecclesiae prinaša skladbe za orgle in je bila natisnjena leta 2002 v Gorici (vsebina: Momento ; Sonata per ograno ; Fantasia ; Tre momenti per grand'organo ; Scherzo ; Lumen Christi ; Sonatina breve ; Andante ; Toccata ; Allegro ; Sonata ; Finale). Sacrae cantiones je zbirka skladb za glas in orgle z uglasbitvami latinskih in italijanskih esedil: O gloriosa Virginum ; Supplicum Virgo ; Ave Virgo gloriosa ; Gloria sanctorum ; Unam petii a domino ; O piena di grazia ; Ave maris stella - izšla je leta 1995. Za otroke je Jericijo izdal kar nekaj zbirk, omenimo naj Messa per voci bianche (Maša za otroke). V Sloveniji je leta 1989 izdal zbirko Mladinske pesmi. Leta 1994 je v Gorici izšla zbirka Mottetti, ki vsebuje naslednje uglasbitve latinskih besedil: Levavi oculos meos in montes ; Pater noster ; Ave Maria ; O salutaris hostia ; O quam mira ; Tota silescit ; O Maria. Izdal je tudi Oče naš za glas in orgle ter leta 2000 priredbo na Rajske strune Valentina Štolcerja za oboo in orgle.

 

Sei qui: Presentazione Progetti Stanko Jericijo